Partner Erhvervsservice ApS

Vi har overdraget alle aktiviteter i

Partner-Erhvervsservice ApS til Attent.

Attent

Verner Kristensen

Kontorleder Skovlund

+45 44 45 39 13

vek@attent.dk